Oferta

Głównym obszarem działalności Grupy Kaps jest świadczenie usług finansowych, takich jak:

  • udzielanie pożyczek pod zastaw złota, srebra oraz sprzętu RTV, AGD, aparatów fotograficznych i innych przedmiotów wartościowych
  • wymiana walut
  • skup i sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich
  • sprzedaż używanego sprzętu AGD, RTV, GSM oraz innych urządzeń elektronicznych

Zasady udzielania pożyczek lombardowych Kaps

Pożyczki lombardowe Kaps udzielane są wyłącznie na krótkie terminy, nie przekraczające okresu 30 dni. Wymaganą przez lombard formą zabezpieczenia jest zastaw w formie złota i wyrobów jubilerskich ze złota, sprzętu RTV, AGD lub elektronicznego. Na sprzęt oddawany w zastaw Klient powinien okazać właściwe dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie sprzętu. W przypadku złota sprawdzana jest próba oraz waga w celu oszacowania jego wartości.

Po ustaleniu kwoty pożyczki oraz terminu jej spłaty klient i pracownik lombardu podpisują umowę. Wyszczególnia ona dane klienta, ustalony termin zwrotu pożyczki, przyjętą formę zastawu oraz najdokładniejszy jak to możliwe opis zastawianego przedmiotu, a także wszystkie opłaty związane z pożyczką oraz dokładną kwotę wykupu zastawu, przypadającą na dzień ustalony wspólnie z klientem. Klient otrzymuje oryginał podpisanej przez obie strony umowy oraz ustaloną kwotę pożyczki, zaś zastaw jest deponowany i zabezpieczany przez lombard. Lombard ze swojej strony zobowiązuje się do zabezpieczenia zastawu w sposób należyty i nie budzący żadnych wątpliwości, aby w dniu wykupu zastaw powrócił do klienta w stanie nienaruszonym.

Opłata związana z pożyczką składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest ustawowe oprocentowanie pożyczki lombardowej, które w skali roku nie może przekroczyć czterokrotności Stopy Lombardowej ustalonej przez Narodowy Bank Polski. Druga z nich to opłata za zabezpieczenie zastawu, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty pożyczki.

Wszystkie opłaty wyliczane są proporcjonalnie do ilości dni pożyczki, wg zasady za każdy dzień tyle samo. Oznacza to, że jeżeli klient postanowi odebrać zastaw wcześniej niż w dniu ustalonym w umowie, płaci wyłącznie za wykorzystany okres pożyczki. Klient ma możliwość na własne życzenie dwukrotnie przesunąć termin wykupu zastawu na kolejny miesiąc bez uiszczania dodatkowych opłat za odroczenie umowy. W takim wypadku w dniu wykupu wyliczona zostanie suma wszystkich dni pożyczki i kwota wykupu. Po upłynięciu terminu umowy klient również ma możliwość uregulowania odsetek, jakie urosły od dnia zawarcia umowy i przesunąć termin wykupu – wówczas podpisana zostanie nowa umowa.

Jeśli w dniu ustalonym w umowie klient nie zgłosi się po odbiór zastawu i nie skontaktuje się z lombardem np. telefonicznie w celu odroczenia umowy, zastaw przechodzi na własność lombardu. Zazwyczaj lombard Kaps czeka na klienta jeszcze przez pewien czas. Jeśli jednak klient w dalszym ciągu nie kontaktuje się z lombardem, zastaw trafia do sprzedaży. Lombard sprzedaje wyłącznie przedmioty w pełni sprawne, co w przypadku wyrobów jubilerskich oznacza, że nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń i muszą być oznaczone polską cechą pobierczą.